Terms and conditions

CONDITII PRIVIND REZERVAREA

1.Efectuarea rezervărilor

Rezervările pot fi făcute telefonic la nr. 0723200500 sau on-line pe site-ul www.business-transit.ro., prin email la adresa office@business-transit.ro

Prin intermediul site-ului nostru , rezervările se pot face în două modalităţi:

- rezervare în timp real

- cerere de rezervare

În cazul cererilor de rezervare, acestea vor fi confimate sau infirmate de catre „Business Transit”  . Pentru rezervările în timp real, disponibilitatea camerelor este implicit confirmată.

O rezervare poate fi considerată confirmată, către client, DOAR după primirea  formularului de confirmare a rezervării prin fax sau email din partea  societatii.


2. Modalităţi de plată şi garantare

Clientul poate plăti contravaloarea serviciilor comandate conform formularului de finalizare comandă de pe website. Sunt disponibile cel putin una, mai multe, sau toate modalităţile de plată:

- plata în avans prin virament bancar,

- plata în avans cu carte de credit sau debit,

- plata la receptie garantată cu carte de credit sau debit,

- plata la receptie negarantată.

Rezervarile negarantate (plata la receptie negarantată) sunt menţinute pană la ora specificată în formularul de rezervare de pe website, în pagina de finalizare a rezervării.

În cazul rezervarilor negarantate în situatia în care nu mai sunt camere disponibile şi exista solicitari pentru rezervare garantata sau în timp real , rezervarea negarantata  se va anula cu conditia anutarii acestui fapt clinetului care a efectuat rezervarea negarantata.

Rezervările garantate (în avans cu carte de credit, sau în avans prin virament bancar, plata la recepţie garantată cu carte de credit) sunt valabile în ziua sosirii pana  la ora 20.00, dacă nu se anunta telefonic sau E-mail intarzierea.

În cazul garantării cu carte de credit sau debit, SC Quality Control Consulting SRL obţine o preautorizare (blocarea sumei in favoarea beneficiarului) de la bancă, pentru o suma egală cu valoarea primei nopţi de cazare. Suma va fi deblocata dupa confirmarea cazarii clientului de catre ,,Business Transit ”.


3 Anularea rezervărilor

Dacă anularea rezervării se face:

-  Înaintea termenului de anulare specificat în formularul de finalizare a rezervării (este de 7 zile înainte de ziua sosirii şi ziua sosirii), se aplica o penalizare de 100% din totalul rezervarii. Penalizarea de 100% din totalul rezervarii este aplicata indiferent de tipul de plata ales de client iar clientul se obliga sa achite aceasta suma, chiar daca rezervarea nu a fost platita in avans.

Pentru anularea pachetelor speciale (de sezon, de sarbători, revelion, târguri) cu mai mult de 21 zile înaintea datei de sosire, se restituie 90% din suma platită iniţial. În cazul în care anularea se face cu mai putin de 21 zile înainte de data sosirii, suma platită este reţinută întegral şi nu se mai returnează.

Anularea se face prin mail pe office@business-transit.ro


4. Tarife

Tarifele specificate pe site-ul www. business-transit.ro sunt pe cameră pentru 1 noapte de cazare, includ TVA. În cazul în care servicii si taxe nu sunt incluse in tarif, acest fapt este clar menţionat în pagina de prezentare a pensiunii  iar clientul are obligaţia să le achite la recepţia unităţii , fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor din partea „„Business Transit” .

Dupa primirea confirmari rezervarii aceste tarife sunt ferme si Complexul nu va putea percepe alte sume pentru serviciile prestate.

 

5. Utilizatori

„Business Transit” nu dezvăluie şi nu face publică nici o informaţie furnizată de utilizatorii site-ului unei terte părţi, decât în cazurile prevăzute de lege.



6. Soluţionarea litigiilor

Orice litigiu va fi soluţionat pe cale amiabilă între părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil, acesta va fi înaintat instanţelor judecatoreşti.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată SC Quality Control Consulting SRL prin administrator Dumitru Stanoiu are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este acela de a tine si intocmi evidentele prevazute de actele normative in vigoare din domeniu contabil si de a va informa in viitor cu privire la produsele si activitatea noastra.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a beneficia de serviciile noastre prezentate pe acest site.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:.autoritatilor abilitate in a efectua control asupra activitatii noastre si societatilor bancare care sunt imputernicite sa intermedieze platile.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la office@business-transit.ro sau fax 0318164523 . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

Societatea noastra este inregistrata la ANSPDCP conform notificarii nr 26386.

8. Dispoziţii finale

„Business Transit”  poate anula fară notificare o rezervare ce este considerată ca fiind suspectă din diverse motive sau a fost facută de un utilizator ale cărui date de identificare nu pot fi stabilite cu exactitate sau nu se poate lua legatura telefonică cu acesta.

Modalitatea de plata a unei rezervari nu poate fi schimbata de catre client decat cu acordul ferm, in scris al unui administrator al „„Business Transit”  .

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

 

Prin cazarea sau optarea pentru unul din serviciile Complexului ”Business Transit” clientii se obliga sa respecte prezentul regulament.

Clientii se obliga :

-     sa nu deterioreze obiectele din dotarea Complexului în caz contrar acestia datoreaza societatii suma egala cu valoarea obiectului deteriorat;

-    sa nu preia la plecare vreun obiect din dotare;

-    sa nu deranjeze linistea celorlalti clienti;

-    sa foloseasca doar spatiile comune ale Complexului şi camerele rezervate de ei;

-    sa nu intre în spatiile destinate doar personalului  Complexului;

-    sa nu lase copii nesupravegheati;

-    sa nu rupa plantele ;

-   sa nu foloseasca aparatura şi instalatiile şi restul dotarilor Complexului decat în scopul în care au fost fabricate;

-    sa anunte cat de repede posibil orice defectiune a aparatelor sau instalatiilor din dotare;

-    sa respecte orele de odihna din Complex: 22.00-9.00 şi 13.00.16.00;

-   sa semneze fisa clientului.

 

Orice accident produs ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a obiectelor din dotare sau nerespectarii prezentului regulament nu este responsabilitatea  noastra.

De asemenea , orice accident produs ca urmare a nesupravegherii copiilor  nu este responsabilitatea  noastra.

În cazul în care una sau mai multe din regulile de mai sus sunt incalcate, ne rezervam dreptul de a anula obligatiile noastre cu privire la serviciile oferite clientilor în cauza şi de a  nu returna sumele deja platite, fiind retinute ca penalitati.

 

Client este orice persoana cazata sau care beneficiaza  de orice serviciu al Complexului.